Diaconale bijeenkomsten voor ouderen en alleengaanden

Drie keer per jaar organiseert de diaconie een bijeenkomst voor ouderen en alleengaanden. In het voorjaar in de Sionskerk, in het najaar in Tiendhove (het Facet) en aan het eind van het jaar de kerstbijeenkomst in de Rehobothkerk. Alle ouderen en alleengaanden krijgen daarvoor een persoonlijke uitnodiging.

Contactpersoon: diaken C.J. Both, 684450