Diaconaal reisje

Tegen de zomer organiseert de diaconie het jaarlijkse reisje voor senioren en alleengaanden. We mogen dankbaar constateren dat de belangstelling jaarlijks groeit. Gemeenteleden die een rolstoel gebruiken, zijn ook van harte welkom. De leden van de doelgroepen ontvangen een persoonlijke uitnodiging.

Contactpersoon: diaken B.A. van Staveren,  516523