Algemeen College van Diakenen (ACD)

Het Algemeen College van Diakenen voert alle diaconale taken uit die kerkordelijk aan de diaconieën van de PKN in Krimpen aan den IJssel zijn toevertrouwd. De identiteit van de verschillende wijkdiaconieën wordt gerespecteerd en behouden. Alle vijf wijkdiaconieën werken op bepaalde terreinen samen in het ACD.

Vertegenwoordigers van de HWBA in het ACD zijn de diaken M.O. Blanken.