Platform Plaatselijke Diaconie├źn (PPD)

In het Platform Plaatselijke Diaconieën hebben diakenen uit de verschillende christelijke kerken in Krimpen aan den IJssel zitting. Het Platform is opgericht in 2003. Zij brengen de maatschappelijke en financiële noden in kaart en willen de verschillende diaconieën toerusten en ondersteunen op dit terrein. Het PPD onderhoudt contacten met de Krimpense wethouders voor sociale zaken en welzijn, de Krimpense overheids- en welzijnsinstellingen, de voedselbank in Krimpen, de Nederlandse Patiëntenvereniging afdeling Krimpen, het Meldpunt Krimpen/Capelle e.a. Met de gemeente Krimpen heeft het PPD in 2005 een convenant afgesloten om de armoede in Krimpen op te sporen en te bestrijden. Namens de HWBA heeft er ook een  diaken C.J. Both,  684450.zitting in het PPD.