Noodfonds

Het Noodfonds, in 2006 opgericht door de Krimpense kerken, is bedoeld om mensen die niet tot één van de Krimpense kerken behoren, maar wel een financieel probleem hebben, te kunnen ondersteunen. Het gaat om eenmalige, beperkte financiële hulp als er geen andere mogelijkheden zijn. Elke hulpvraag wordt onderzocht door de coördinator van het Noodfonds Wilma van Houwelingen. U kunt haar telefonisch bereiken onder 06-34949038 of via de email wilmavanhouwelingen@ziggo.nl. Het bestuur van het Noodfonds beoordeelt de hulpvragen. Het fonds wordt jaarlijks aangevuld door de diaconieën van bijna alle christelijke kerken in Krimpen. Gemeenteleden kunnen de coördinator attenderen op mensen die voor deze ondersteuning in aanmerking komen. Zie ook de folder in de hallen van de kerkgebouwen.