Bezoekwerk

Naast het normale huisbezoek door de ouderlingen wordt er in de gemeente nog veel ander bezoekwerk verricht zoals:

Eenzamen- en ziekenbezoek
Het gaat hier om het bezoeken van (veelal oudere) gemeenteleden die of eenzaam of (chronisch) ziek zijn. Dit bezoek wordt meestal afgelegd door 2 bezoekdames aan de hand van een door de diaconie opgestelde adressenlijst. Zij streven ernaar twee maal per jaar bij elk van de adressen op bezoek te komen.

Verjaardag- & contactbezoek
Vanaf uw 70e verjaardag, of als u weinig contact hebt, alleengaand of langdurig ziek bent, krijgt u bezoek van enkele zusters uit de gemeente.
Contactpersoon: diaken D.J. Goudswaard,  787253.

Bezoek bij geboorte
Wanneer de kerkenraad bericht van geboorte ontvangt, zorgt de diaconie ervoor dat moeder en kind worden bezocht door enkele zusters uit de gemeente.
Contactpersoon: diaken D.J. Goudswaard,  787253.

Heeft u over de hiervoor genoemde vormen van bezoekwerk vragen of opmerkingen, of wordt er mogelijk iemand per abuis vergeten, schroom niet contact op te nemen met diaken D.J. Goudswaard,  787253.

Bezoekwerk Rotterdam
In samenwerking met de gemeente De Samaritaan te Rotterdam bezoekt een aantal gemeenteleden regelmatig senioren in de Woonzorgcentra Hoppesteyn en Rubroek in Rotterdam. Naast aandacht en meeleven, wordt geprobeerd het gesprek op het geloof en de Bijbel te brengen.

Contactpersoon Rubroek: Mevr. N.E. Boerman-van Cappellen, 523597.
Contactpersoon Hoppesteyn: Mevr. M.J. Goudriaan, 512696.

Een aantal andere vrijwilligers ondersteunt het diaconaal-missionair inloophuis van de internationale ICF-gemeente in Rotterdam-Zuid. Wie belangstelling heeft om mee te doen, kan zich melden bij Mevr. C. de Koning-de Jong, 518830.
Er worden ook contacten onderhouden met de Hoflaangemeente in Rotterdam-Kralingen. Een aantal broeders uit onze gemeente is daar lid van de kerkenraad. Van tijd tot tijd zoekt deze gemeente vrijwilligers, ook voor het jeugd– en evangelisatiewerk. Wie hier interesse voor heeft , kan zich wenden tot de scriba, ouderling J. Rook.