Diaconaal huisbezoek

U kunt bij uw wijkdiaken altijd om een diaconaal huisbezoek vragen. U kunt denken aan financiële problemen, maar ook aan sociale omstandigheden als chronische ziekte, een handicap (verstandelijk en lichamelijk) of werkloosheid, arbeidsongeschiktheid e.d. De wijkdiakenen bezoeken uit zichzelf (vanzelfsprekend als de mensen zelf daarmee akkoord gaan) eenoudergezinnen, oudere alleengaanden, kerkradioluisteraars, lichamelijk gehandicapten en verstandelijk anders begaafden e.a. Gemeenteleden mogen de diakenen ook attenderen op mensen van wie zij denken dat zij diaconale ondersteuning zouden kunnen gebruiken. Alle informatie wordt vertrouwelijk behandeld. De jeugddiaken heeft bijzondere zorg voor jongeren die hulp of begeleiding nodig hebben. Hij onderhoudt ook contacten met jongeren die zich inzetten bij projecten van zending en diaconaat binnen en buiten de gemeente. Zie ook de folders over het diaconaal huisbezoek in de hallen van de kerkgebouwen.