Adviesraad Wet Maatschappelijke Ondersteuning (WMO)

De Krimpense kerken hebben sinds 2007 via het Platform Plaatselijke Diaconieën (PPD) een zetel in de Adviesraad van de WMO. Een paar keer per jaar overlegt het PPD met deze vertegenwoordiger om informatie en signalen met elkaar uit te wisselen. Namens de kerken is de heer L. de Jonge  vertegenwoordiger in de adviesraad.

Contactpersoon voor onze gemeente is diaken C.J. Both