Diaconale reizen

Elk jaar reizen jongeren (en ook wel ouderen) voor een week of langere tijd, af naar het buitenland. Ook gaan van tijd tot tijd jonge mensen voor een periode van een paar maanden of soms een jaar naar landen als de Antillen, Uganda en Israël of verrichten zij diaconaal werk via Mercy Ships. Wij zijn daar heel dankbaar voor. De diaconie ondersteunt graag (met een bescheiden bijdrage) deze projecten. Graag worden wij van uw of jouw plannen op de hoogte gehouden.

Contactpersoon: P. Heurter (jeugddiaken), 06-36185652