Gastvrouwen en -heren

Sinds 2005 staan elke zondag, voorafgaand aan de erediensten, in de hal van onze kerkgebouwen een kerkenraadslid en een gemeentelid. Zij heten u welkom in de kerk. Achter deze mensen, zo zegt de diaconie, ziet u de Heere Jezus Christus, als ons aller grote Gastheer staan.

De gastvrouwen en -heren kunnen u desgewenst, zowel mondelinge als schriftelijke informatie over onze gemeente aanreiken. Het welkom is ook opgezet met de bedoeling elkaar als gemeente beter te leren kennen. Zo zullen de diverse gemeenteleden elkaar aflossen. Ook heeft u als gemeentelid de gelegenheid uw kerkenraad te ontmoeten.

Wilt u ook beschikbaar zijn als gastvrouw of gastheer, dan kunt u zich opgeven bij: Meindert van Saane, 0180-524485, mcvansaane@solcon.nl