Op weg met de ander (OWMDA)

De werkgroep heeft aandacht voor en ontplooit activiteiten met anders begaafden en lichamelijk gehandicapten. Integratie in de gemeente staat hoog op de agenda.

Contactpersoon lichamelijk gehandicapten:
Mw. A. Speksnijder-Hoogendijk, Belcantodreef 59, tel: 511847, dianespeksnijder@solcon.nl

Contactpersoon anders begaafden:
dhr. P van Eijk, Burg. Aalberslaan 113, 2923 BR, 521411, pvaneijk@solcon.nl

Secretariaat anders begaafden:
mevr. T. de Pater-Haverdings, Allegro 52, 2925 BE, 519408, tineke.de.pater@caiway.net

Aanmelden als vrijwilliger:
mevr. P. Hoogendijk, Vijverlaan 514, 2925 VL, 520110, p.hoogendijk@philadelphia.nl