Vakantieweken

Voor senioren, alleengaanden, eenoudergezinnen, lichamelijk gehandicapten, verstandelijk anders begaafden, gezinnen met een laag inkomen, kinderen van ouder(s) met een laag inkomen, kinderen met een bepaalde ziekte, chronisch zieken enz. enz. worden er elk jaar speciale vakanties georganiseerd door algemene, christelijke, en reformatorische instellingen. Denk aan de Herv. Ger. Vrouwenbond, de HGJB, de Wegwijzerkampen en OWMDA. Elk jaar verschijnt er in december een gids van het Algemeen College van Diakenen waarin adressen etc. van diverse organisaties vermeld staan. Deze gids ligt in de hallen van de kerkgebouwen, maar is ook op te vragen bij ondergetekende. De diaconie is bereid om zo nodig een financiële tegemoetkoming te verstrekken. U kunt daarvoor contact opnemen met uw wijkdiaken. Voor vervoer moet u zelf (of familie) zorgen. U bent vrij in uw keuze voor welke organisatie dan ook. Ook gemeenteleden kunnen de diakenen attenderen op bepaalde gemeenteleden, volwassenen of kinderen.

Contactpersoon is B.A. van Staveren,  516523.