Kerkrentmeesters taakverdeling

“De zorg voor alle stoffelijke aangelegenheden van de gemeente, voor zover niet van diaconale aard, is toevertrouwd aan het college van kerkrentmeesters.” is artikel 1 van de huidige kerkorde. Daarnaast wordt ook het geestelijk aspect door de kerkrentmeesters gediend doordat onze gemeente ouderlingen-kerkrentmeester kent die zitting hebben in de kerkenraad en ook regelmatig meegaan op huisbezoek.

De taken van stoffelijke aard zijn in hoofdlijn als volgt verdeeld:

  • voorzitter: J. Abrahamse (JA)
  • secretaris: W.A. de Koning (WK)
  • penningmeester: J. Trouwborst (JT)
  • beheer gebouwen: W. Zwijnenburg (WZ)
  • verbouwing Sionskerk: L.J. Ooms (LO)
  • vrijwillige bijdrage: H.G.W. Leertouwer (WL)

De voorzitter coördineert het werk van de kerkrentmeesters en is ook actief in het moderamen van onze gemeente. Daarnaast is hij de eerste aanspreekpersoon voor personele zaken binnen onze gemeente.

De secretaris verzorgt naast de notulen voor de vergadering van kerkrentmeesters de algemene correspondentie namens de kerkrentmeesters.

De penningmeester draagt als eerste zorg voor administratie en beheer van alle financiële middelen. De penningmeester stelt ook het collecterooster op en verzorgt alle betalingen en afdrachten. Met de voorzitter en secretaris is ook de penningmeester tekenbevoegd namens de kerkrentmeesters.

Het beheer van de gebouwen betekent onder andere dat de planning voor alle ruimten bijgehouden wordt, dit wordt uitgevoerd door de heer L.J. Ooms. Hij is namens het college tevens secreataris in de bouwcommissie voor de verbouwing van de Sionskerk. De afstemming met de kosters en het gebouwbeheer loopt via W. Zwijnenburg. 

H.G.W. Leertouwer coordineert de actie Kerkbalans t.b.v. de vrijwillige bijdrage.

Naast al deze materiële taken zijn er natuurlijk ook nog geestelijke zaken. In de eerste plaats is dit niets minder dan de voortgang van de eredienst en de dienst van de Koning van de Kerk. Ook kunt u ouderlingen-kerkrentmeester regelmatig actief zien als ouderling van dienst, tijdens huisbezoek of dienend in ondersteunende diensten.