Kerkbalans

Onder de noemer Actie Kerkbalans wordt jaarlijks aan de gemeenteleden van 18 jaar en ouder gevraagd welk bedrag ze dat jaar willen afdragen voor de financiering van het gemeentewerk.

De opbrengst van de Actie Kerkbalans vormt ongeveer de helft van de inkomsten van onze gemeente.

De Woordverkondiging, de veelheid aan activiteiten binnen de gemeente, het evangelisatiewerk, de exploitatie van de kerkgebouwen en pastorieën en de bezoldiging van de kosters worden mede door deze vrijwillige bijdragen mogelijk gemaakt.

De toezeggingsformulieren worden door de jongeren van de jeugdvereniging verspreid en in de maand januari door leden van de kerkenraad opgehaald.

Voor meer informatie kunt u terecht bij ouderling-kerkrentmeester H.G.W. (Willem) Leertouwer. U kunt uw vragen bij voorkeur mailen naar kerkbalans @ bwkrimpen.nl.  Mocht u telefonisch contact willen opnemen, kunt u het nummer vinden op de adressen van de kerkrentmeesters.