De kosters

Naast hun dagelijkse arbeid staan de kosters, met hun echtgenoten, ten dienste van de gemeente.

In de Sionskerk wordt deze taak verricht door het echtpaar Van der Wal. In de Rehobothkerk door het echtpaar Van Cappellen. Zij worden ondersteund door enkele hulpkosters.

Iedere dag staan de kosters klaar om alle zaken in gereedheid te brengen voor activiteiten en/of erediensten. Het openen van de deuren lijkt een eenvoudige handeling, maar als we ons realiseren wat een werk daar aan vooraf moet gaan dan beginnen we het werk van de kosters nog meer te waarderen.

Het gastvrije onthaal, het in gereedheid brengen van de vergaderruimte, maar ook het schoonmaken van de kerk en het op tijd aanzetten van de verwarming en de verlichting of het aanbrengen van de psalmen en de te lezen tekst op de borden in de kerkzaal zijn enkele van deze taken die met de nodige liefde door de kostersechtparen worden verricht.

Sionskerk: Dhr. G. van der Wal, 0180-523129 of b.g.g. 06-51284927

Rehobothkerk: Dhr. J.F.A. van Cappellen.