EHBO-commissie

De afkorting EHBO. betekent “Eerste Hulp Bij Ongelukken”.
Bij “ongelukken” wordt dan in eerste instantie altijd gedacht aan ernstige zaken, zoals botbreuken, bloederige vleeswonden, slagaderlijke bloedingen enzovoorts. Maar wat de kerkelijke EHBO betreft, kunnen we beter denken aan Eerste Hulp Bij Onwel-worden. Want “onwel worden” komt tijdens een kerkdienst wel eens voor. Niet zo vaak, maar toch wel zo frequent dat gebleken is dat een adequate eerste hulpverlening gewenst en noodzakelijk is.

Er is daarom, verdeeld over beide kerkgebouwen, een groep van zo’n 25 EHBO-ers die, volgens vaste afspraken, met bepaalde hulpmiddelen, eerste en indien noodzakelijk voortgezette hulp kunnen verlenen. Uiteraard zal er indien nodig expertise worden ingeroepen van een huisarts of ambulancediensten. De andere gemeenteleden kunnen dus in het algemeen rustig afwachten tot de kerkdienst weer voortgezet kan worden.

De groep EHBO-ers komt momenteel twee maal per jaar bijeen om te oefenen en lopende zaken te bespreken. Voorzitter van deze groep is mevrouw Leja Verhagen. Belangstellenden kunnen zich tot haar wenden voor aanmelding en eventuele vragen en opmerkingen.

Contactpersoon: Leja Verhagen, tel. 0180-553265

lejaverhagen @ gmail.com