Het kerkelijk bureau

Het kerkelijk bureau bestaat uit een enthousiaste groep mensen die, veelal op de achtergrond, een grote verscheidenheid aan werkzaamheden doet voor de gemeente.

Denk hierbij aan:

  • Verkoop van collectebonnen. Tijdens de openingsuren kunt u de collectebonnen contant betalen en direct meenemen.
  • Print- en kopieerwerk, zoals bijlagen bij de Ora, uitnodigingen voor de wijkavonden etc. U kunt uw bestanden digitaal aanleveren via drukwerk @ bwkrimpen.nl
  • Adresseren van uitnodigingen
  • Sorteren van poststukken
  • Bezorgen van de Ora

Het kerkelijk bureau is geopend op maandag- en donderdagmorgen van 9.30 tot 11.30 uur.

Archiefbeheer

Het archief van de HWBA Krimpen aan den IJssel over de periode 1935-2000 is in bewaring gegeven bij het Streekarchief Midden Holland in Gouda. Binnen onze gemeente is dhr. A. Koolmees (tel. 515805) aanspreekpunt voor het archiveren dan wel opvragen van stukken.