Beleidsplan

In de kerkenraadsvergadering van 13 april 2015 heeft de kerkenraad het beleidsplan 2015-2019 goedgekeurd. Een langer bezinningstraject ging daaraan vooraf. We ontvingen bijdragen van de verschillende commissies en dergelijke. Een aantal zaken vragen om nadere uitwerking en bezinning. Het is de bedoeling dat dit beleidsplan ook besproken wordt in de gemeente op een passend moment, dat nog nader vastgesteld moet worden.

De titel is: Getuigen, geloven en gehoorzamen. Het is te downloaden via deze link

Ook in te zien is het vorige beleidsplan, te downloaden via deze link.

In 2016 heeft de kerkenraad nagedacht over het bedanken van de vele vrijwilligers in onze gemeente. Het advies hierover, zoals opgesteld door het College van Diakenen, het College van Ouderlingen-Kerkrentmeester en de vrijwilligerscoördinatoren, is in de vergadering van 4 juli 2016 door de kerkenraad overgenomen. De adviesnotitie 'Van belonen naar waarderen' is te downloaden via deze link.