Plaatselijke regelingen

In 2007 heeft de kerkenraad zich beraden over de stukken m.b.t. de vereniging tussen de andere hervormde wijkgemeenten en de gereformeerde wijkgemeenten van de PKN te Krimpen aan den IJssel. Onze gemeente zal zich voortzetten als hervormde wijkgemeente van bijzondere aard (W.B.A.) en neemt als zodanig apart deel aan deze gemeente. De kerkenraad geeft behoudens enkele opmerkingen haar instemming aan deze stukken.
De stukken zijn in te zien op deze pagina.

De volgende stukken zijn beschikbaar:
De plaatselijke regeling van de hervormde WBA versie juli 2007 in PDF.
De plaatselijke regeling van de hervormde WBA versie juli 2007 in MS Word.
De plaatselijke regeling van de protestantse gemeente.
De reglement en het beleidskader van de ACD, de algemene centrale diaconie.
Het beleidsplan van het college van kerkrentmeesters van de centrale gemeente 2005-2010.
De samenvatting en reactie van de kerkenraad van de hervormde WBA op bovengenoemde stukken.

Klikt u met de linkermuisknop, dan wordt het document in ditzelfde venster geopend. Klikt u met de rechtermuisknop, dan kunt u het downloaden.

De documenten met plaatselijke regelingen zijn geordend naar linker en rechterpagina's. De linkerpagina's omschrijven de regels vanuit de ordinantiën, de rechterpagna's bevatten de regels volgens de keuzen van de kerkenraad c.q. algemene kerkenraad.

J. Rook, scriba