Catechese

De gemeente is opgedragen de kennis van God door te geven aan de komende generatie. De gemeente behoort een “lerende gemeente” te zijn. Het leren en onderwijzen zijn diep in de Bijbel verankerd. 

Het Bijbelse leren is het inwijden in de kennis van God (Zijn woorden en daden), zodat de ‘leerlingen’ met God gaan leven (navolging).

In de kerk kennen we de leerdiensten. Vaak staat dan de Heidelberger catechismus centraal. Daarnaast is er ook de catechese aan onze jongeren van 12 – 18 jaar. Er is ook doop- en huwelijkscatechese. Er zijn de verenigingen en de clubs. Op vele manieren wordt aan “leren” aandacht besteed. Hier vind je wat meer informatie over de catechese aan onze jongeren. Van half september tot eind maart wordt er wekelijks catechisatie gehouden in de Rehobothkerk en de Sionskerk op verschillende tijden voor verschillende leeftijden. Zo zijn er twee groepen voor 12-jarige, een groep mentorcatechese voor 13/14 jarige en een groep voor 15/16 jarige, ook voor de jongeren van 17/18 is er een groep. Hiernaast in het menu vind je verdere informatie!

Alle jongeren van 12 tot 18 jaar zijn van harte welkom! Wil je meer weten? Bel of mail dan één van de predikanten of jeugdouderlingen

Belijdeniscatechese
U wilt belijdenis van het geloof afleggen of voelt zich daartoe sterk aangetrokken. Dan wordt u hartelijk uitgenodigd om deel te nemen aan de catecheseavonden. Samen met andere gemeenteleden verdiept u zich een winter lang in de vele kanten van het christelijk geloof. Ontdek de rijkdom van het onmisbare Evangelie! Als na een heel seizoen van verdieping het jonge groen de lente aankondigt, beslist u daadwerkelijk. Inlichtingen: beide predikanten.