Jeugdwerk

Het jeugdwerk in onze gemeente wil jongeren onderdak bieden met het oog op onderlinge ontmoeting en het vergroten van de kennis van de Heilige Schrift. Daarnaast wordt aandacht besteed aan het staan als christen in een zich van God vervreemdende multiculturele maatschappij, waarbij christelijke normen en waarden niet meer vanzelfsprekend zijn. Ook is er aandacht voor (pastorale) ondersteuning als jongeren moeite hebben zich te hechten in de gemeente. In het jeugdwerk zit een duidelijke lijn die is verbonden met leeftijd. Ook is aandacht voor meer of minder “draagkracht”, die bij jongeren in ontwikkeling nu eenmaal fluctueert. Het jeugdwerk wordt aangestuurd door een orgaan van bijstand voor de Kerkenraad, de jeugdcommissie, waarin zowel een predikant, jeugdambtsdragers als jongerenwerkers en gemeenteleden zijn vertegenwoordigd. 

 

Jeugdwerk