Zondagsschool De Zaaier

Onder de vele vormen van vorming, toerusting en ontmoeting treft u ook het werk aan van de zondagsschool 'De Zaaier'.

De zondagsschool wordt iedere zondagmiddag op een tweetal plaatsen in onze gemeente gehouden. Zoals er vele andere vormen van gemeentewerk zijn, wil ook de zondagsschool een bouwsteen zijn temidden van onze gemeente. De zondagsschool wil aansluiten bij de opvoedingstaak van de ouders. De zondagsschool wil een ontmoetingsplaats zijn waar de bijbelvertelling centraal staat en waar voor zingen en andere vormen van verwerking, veel ruimte wordt gemaakt. 

Daarnaast worden de jaarlijkse vieringen van Kerst, Pasen en Pinksteren gezamenlijk gevierd in één van de kerkgebouwen waarvoor naast de kinderen ook de gehele gemeente en andere belangstellenden worden uitgenodigd.
Kinderen in de leeftijd van 4 tot 12 jaar zijn iedere zondagmiddag van harte welkom van 14.30-15.30 uur op de volgende plaatsen: Sionskerk, Rehobothkerk.

Zolang er kinderen in onze woningen en op de straten zijn is er de dringende roepstem van Jezus:
“Laat de kinderen tot Mij komen en verhinder hen niet”.

Voor nadere informatie kunt u contact opnemen met mevr. M. van der Ham-Mourik, 0180-518596 of Marieke Zwijnenburg, 0180-442339