JV Sola Gratia

Vanaf je 16e jaar ben je welkom op de Jeugdvereniging “Sola Gratia”. Op de JV zal meer dan ooit worden verwacht dat je keuzes maakt m.b.t. je geestelijk en maatschappelijk leven. Steeds meer ben je zelf verantwoordelijk voor de gevolgen van je handelen als christen.

Waarschijnlijk ben je in je “Bakentijd” al eens uitgenodigd door de JV om kennis te maken. Je hebt de sfeer geproefd en je praat erover met vrienden en vriendinnen: wat doen we? JV-ers moeten hun eigen boontjes doppen. Je hebt een eigen bestuur, beheert zelf het geld van de vereniging, zoekt thema’s uit voor geestelijke en maatschappelijke vorming en toerusting. Ook bereid je bij toerbeurt zowel de recreatieve– als de inhoudelijke avonden voor. Door de kerkenraad zijn, op jullie voordracht, 3 - 4 begeleiders benoemd.

Begeleiders zijn altijd aanwezig, maar geven (helaas?) geen leiding. Ze zijn meer als coach aanwezig en stimuleren zowel het bestuur als de leden. Ook stellen zij vragen over het waarom van je besluiten en handelen.

De JV heeft ook een eigen website op www.jvsolagratia.nl