Kinderclub De Parel

Weet je dat de Vader je kent
Weet je dat je een Parel bent
Weet je dat je van waarde bent
Een parel in Gods hand!! 

Kinderclub de Parel komt volgens rooster op woensdagmiddag in het winterseizoen van 14.00 – 15.30 uur bij elkaar in de Sionskerk. Onze doelgroep zijn de kinderen uit groep  4 van de basisschool.

Ieder kind uit groep  4 is welkom. De praktijk leert dat de kinderen uit onze kerkelijke gemeente van de Sions- en Rehobothkerk naar de kinderclub komen en hun vriendjes en vriendinnetjes meenemen. Dat betekent dat er op onze club zowel kinderen uit onze kerkelijke gemeente, andere kerkelijke verbanden en kinderen die niet naar de kerk gaan komen.

In een grote kring heten we alle kinderen welkom en vullen we de aanwezigheidslijst in. Vervolgens zingen we liederen, bidden en wordt de Bijbelse vertelling geïntroduceerd met behulp van een sketch. De Bijbelse vertelling vormt het centrale gedeelte van de middag. We proberen een Bijbelverhaal dicht bij de kinderen te brengen. We vertellen het verhaal en leggen in voor kinderen aansprekende voorbeelden uit wat dit voor hen betekent. De Bijbelvertelling wordt afgesloten met het zingen van liederen en Psalmen.

Er is even pauze met drinken en iets lekkers.

Aansluitend wordt er uitgelegd wat we in het vervolg van middag gaan doen. Dit kan een creatieve verwerking zijn of een ontspannend bezig zijn. Als de mogelijkheden er zijn gaan we ook met de kinderen op pad naar de speeltuin, gymzaal of kinderboerderij.

Afsluitend komen we op een speelse wijze nogmaals terug op de Bijbelse verwerking, zingen we en wordt de middag afgesloten met dankgebed.

Met woorden probeerden wij u en jullie duidelijk te maken wie wij zijn als club.
Om echt te weten hoe leuk De Parel is nodigen wij de kinderen van groep 4 van harte uit om bij ons een kijkje te komen nemen!!

Tot ziens bij De Parels

Kinderclub de Parel