Jongensclub Samuel

De jongens van Samuel komen, wanneer ze 8 geworden zijn, voor het eerst naar onze club.
Samen met de jongens van 9 (en soms ook wel 10…) jaar vormen zij een groep.

Iedere clubavond beginnen we met het zingen van een lied of een psalm, passend bij het te behandelen Bijbelgedeelte.
Na het gebed lezen we een gedeelte uit de Bijbel. Meestal doen we dit samen met de jongens, om beurten een vers.

Na de Bijbelvertelling proberen we dan nog wat na te praten over het behandelde onderwerp. Als leiding gebruiken we dan de Clic als leidraad voor het Bijbelgedeelte.

We gebruiken Bouwsteen voor de verwerking van het verhaal d.m.v. vragen of een puzzel. 

Na de pauze met drinken en snoep gaan we meestal creatief aan de slag. Voor de meeste jongens is dat de eerste kennismaking met figuurzagen wat ze prachtig vinden. Ook timmeren vinden ze geweldig. Soms doen we ook bingo of andere spellen. De kerstviering proberen we speciaal te maken door een film te kijken of lekker te gourmetten. De laatste clubavond gaan we meestal voetballen als de groepsgrootte dat toelaat. Bowlen is ook erg geslaagd. Soms met ondersteuning van een sportieve ouderling. Leuk!!