Verenigingen & kringen

Onze gemeente kent een bloeiend verenigings- en kringleven.

Globaal zijn er vier soorten te onderscheiden:

1. De verenigingen met een bestuur en leden: de mannenvereniging en de vrouwenvereniging
2. De kringen onder leiding van een predikant: de Bijbelkring en de Jong Volwassenkring
3. De kringen in de kerk: de Vrouwengesprekskring en de Kreamorgens
4. De kringen thuis: deze staan apart gerubriceerd onder het kopje wijkkringen  

 

Gezellige Kring