Vrouwenvereniging Zendingsarbeid

Het doel van deze vrouwenverenigingen staat mooi beschreven in ons Bondslied....
'Wij wensen naar Gods Woord te leven. Wij vrouwen van ons Nederland. Ons bindt te saam dat ene streven, die hechte band, om met elkaar hier te strijden, in huisgezin en maatschappij. Te bidden Heer leer ons belijden: 'Alleen de Zoon maakt waarlijk vrij'. 'Wilt u Heer, ons die boodschap geven, dan dragen wij ze verder voort. De kracht van ons getuigen leden, ligt immers nog in 's Heeren Woord'.

Naast het bij elkaar komen rondom de Bijbel is er de ontmoeting met elkaar, en het hele seizoen creatief bezig zijn om eenmaal per jaar een verkoping te kunnen houden waarvan de opbrengst bestemd is voor Kerk en Zending.

De vereniging komt om de veertien dagen bij elkaar op woensdagavond en begint om 19:30 uur in de Sionskerk. Van eind mei tot september ligt het verenigingswerk stil.

Voor meer informatie kunt u terecht bij mevr. E. Millenaar, 0180-524410, e.millenaar@telfort.nl