Mannenvereniging Schrift en belijdenis

Ik...de mannenvereniging? Ik zal er eens over denken.

Mogen wij u daarbij helpen? 

Wij willen u een aantal redenen noemen om ja te zeggen en de mannenvereniging te bezoeken!
1. Om mee te werken aan de opbouw van het lichaam van Christus (gemeente)...!
Dat was een belofte in het uur van belijdenis. Dat jawoord moet een invulling krijgen! Kennis van Schrift en Belijdenis ontbreken vaak. Zaken die nodig zijn voor een goed functioneren van de gemeente. We kunnen ons eigenlijk van deze opdracht nooit vrijgesteld weten.
2. Om tot bekering te komen..!
Tenzij wij wederom geboren worden wij kunnen het koninkrijk van God niet zien. De Heere werkt de bekering door zijn Geest en Woord.
3. Om te luisteren naar ouderen...!
Waarom zou u van hen niet willen en kunnen leren? Het leven heeft hen gerijpt en zij mogen u misschien wel tot een hand en een voet zijn.
4. Om te luisteren naar jongeren...!
Het is belangrijk dat vragen van jongeren niet worden weggedrukt. We doen er goed aan om hen heen te staan en naar hen te luisteren.
5. Om voor Christus gewonnen te worden...!
Als er naast de zondagse prediking er ook met anderen over geloofszaken gesproken kan worden is dat vaak een zegen en bemoediging
6. Om de gemeenschap der heiligen te ervaren...!
Het is in de wereld en ook in de kerk soms zo koud en kil.Aandacht voor elkaar en verbondenheid met elkaar en je samen verwonderen over de grote werken van God.
Dat sterkt en geeft weer moed en krachten om door te gaan.
7.Om anderen voor Christus te winnen...!
We dienen in de gemeente oog te hebben voor elkaar. Zouden we dan niet een “Andreas” kunnen zijn. Hij leidde zijn broeder tot Jezus.

In het bovenstaande hebben wij geprobeerd het een en ander u voor te houden met bedoeling er eens over na te denken. Het is de moeite waard.U bent in ieder geval heel hartelijk welkom. Wordt een schatgraver in het Woord, thuis en op de vereniging. Zo maakt de Heere mensen rijk !!!!

Verdere info: G.C. de Groot, Hofje van Gratie 18, Tel 0180513617 e-mail g.c.degroot@planet.nl