Bijbelkring

In de tijd dat ds. Kolijn en ds. Van Duijn in Krimpen stonden, waren er twee Bijbelkringen. De bezoekers van de twee kringen overlapten elkaar. Vandaar dat het besluit genomen werd om per jaar (van september tot april) de Bijbelkring te laten leiden door de predikant, die in dat seizoen geen leiding geeft aan de belijdeniscatechese. Ook werd gekozen voor een vaste avond.

De avond wordt als volgt ingedeeld: een geheel Bijbelboek of thema wordt in een aantal keren gelezen, psalmen worden gezongen, een behandeling van vers tot vers, pauze met koffie, collecte voor een diaconaal doel, beantwoording van vragen.

De groep gemeenteleden die gemiddeld aanwezig is, is omvangrijk.  Precies om acht uur worden de aanwezigen verwelkomd en het streven is om voor 22.00 uur af te kunnen sluiten.  
De predikanten willen u graag op verzoek meer informatie geven.