Contactmiddagen

Hier dan enig nieuws van het "ouderenfront" van de gemeente, nl. van de bezoekers van de contactmiddag. Als regel op donderdagmiddag van half drie tot half vijf, om de veertien dagen, het hele jaar rond, behalve in de zomervakantiemaanden. Tot nu toe komen we altijd in de Sionskerk bij elkaar.

Enkel zusters van de gemeente (wat jongere) begeleiden ons en een bejaardenouderling heeft de leiding van de middag. We beginnen met het zingen van een psalmvers en een gebed, daarna is er Schriftlezing en dan een meditatie uit een boekje. Het is echt niet verboden daar een vraag over te stellen of een opmerking te maken. Echt waardevol.

Dan volgt koffie of thee, we drinken het zelfs twee keer. Daarna gaan we spelletjes doen, bijv. rummikub, scrabbelen, mens-erger-je-niet of het padvindersspel. Dat is heel gezellig, met een "levendige conversatie". Zo wordt er ook echt een onderlinge band gevormd. Dan nog een keer een glaasje fris. Hierna wordt dikwijls nog een gedicht gelezen, waarna psalmgezang en een gebed de middag afsluiten. Het is een spelmiddag, maar tegelijk echt zinvol en leerzaam.