Vrouwengesprekskring

Op de vrouwenochtenden komen wij bij elkaar om een door de gesprekskring gekozen onderwerp of Bijbelgedeelte met elkaar te bespreken. Voor de Kerst komen we op elke tweede en daarna op elke derde woensdag van de maand in de Rehobothkerk bijeen, aanvang 09.30 uur.

Voor meer inlichtingen kunt u contact opnemen met: Mieke Heurter, 0180-550441 of Conny de Koning, connydekoning@hotmail.com