Wijkkringen

Naast de verenigingen en kringen die in een van de kerkgebouwen samenkomen, zijn er in de gemeente ook verschillende wijk- en gebedskringen. Alle wijkkringen worden bij gemeenteleden thuis gehouden, ook wordt de inleiding/bijbelstudie verzorgd door iemand uit de groep. Kies links in het navigatievenster één van de kringen voor meer informatie. Op onderstaande kaart vindt u de geografische indeling van de wijkkringen.

Geen afbeelding? Kies deze link