Wijkkring Boveneind/Sportbuurt

Wijkkring Boveneind/Sportbuurt komt in het winterseizoen een aantal keer op dinsdagavond of woensdagavond bij elkaar. 

Het gaat op deze avonden om drie dingen:
• Ontmoeting: elkaar beter leren kennen en met elkaar meeleven.
• Verdieping: we doen een Bijbelstudie aan de hand van een boekje. Tips voor een geschikt boekje worden aangereikt vanuit het jaarlijkse kringoverleg.
• Voorbede: we doen voorbede voor elkaar, voor de gemeente en voor specifieke noden die bij ons bekend zijn uit de buurt. Op deze manier willen we meehelpen aan de opbouw van de gemeente.

U bent van harte welkom, ook als u niet in de gelegenheid bent om de kring als vaste deelnemer te bezoeken. De data waarop de kring gehouden wordt, staan vermeld in de Ora en op de website.

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met Nelleke Rosman-Hartog, a.rosman@solcon.nl.