Wijkkring Oud-Krimpen

De Bijbelkring Oud Krimpen is in 2003 gestart. Naast bijbelstudie, zang en gebed is een van de doelstellingen het bevorderen en verdiepen van de contacten met gemeenteleden uit de wijk waardoor inmiddels een hechte vriendenkring is ontstaan. De kring heeft een sterk lokaal karakter en komt elke drie weken op een woensdag- of donderdagavond bij elkaar van circa 20.30-22.30 uur.

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met Henk Heurter, henkheurter@outlook.com