Vrouwengebedskring

Elke dinsdagmorgen om 8.45 u komen wij een uur bij elkaar voor gebed. Wij nodigen u/jou van harte uit met ons mee te komen danken en bidden.

Wij komen al meer dan twintig jaar elke week bij elkaar in de overtuiging dat waar twee of drie in de Naam van Jezus bij elkaar komen Hij er ook bij is. Matth 18:20. We lezen een stukje uit de Bijbel, dan bidden we, onder dankzegging, voor de noden van de gemeente, de zieken, de jongeren, de ouderen, de gehandicapten, de kerkenraad, evangelisatie en zendingswerk en wat ter tafel komt.

U/jij bent ook van harte welkom op Weegbree 23, elke dinsdagmorgen om 8.45 uur.

Thea Vonk, 514917 
e-mail: theavonk@filternet.nl