Gebedskring

Als christenen spreken we in ons gebed met God onze Vader in de zekerheid dat Hij ons altijd hoort en niets liever wil dan dat we met alles wat ons bezighoudt bij Hem komen.

We kennen individuele gebeden, maar ook momenten van gemeenschappelijk gebed. Dan bidden we met elkaar en voor elkaar. In de zondagse erediensten gebeurt dat bijvoorbeeld.

Gemeenschappelijk gebed beperkt zich niet tot de zondag, maar wordt ook in de week gedaan, o.a. tijdens de gebedskring. Hier komen mensen bij elkaar om gezamenlijk te bidden.

In kringverband wordt gebeden rondom deze onderwerpen:
• verootmoediging, schuldbelijdenis
• gebed om verbreking van de macht van de satan
• gebed om vervulling met de Heilige Geest, opwekking
• lofprijzing, dankzegging
• voorbede

Voorbede doen neemt de meeste tijd in beslag. We bidden voor zieken, personen/gezinnen die op andere wijze moeite of nood doormaken. Er is gebed voor predikanten, kerkenraad en het gemeentelijk leven. We bidden om liefde, eenheid en doorwerking van de Heilige Geest. We bidden ten slotte voor de jeugd, ouderen, alleenstaanden, zending, evangelisatiewerk(ers), ontwikkelingen in de wereld en de Kerk van Jezus Christus wereldwijd. 

Dit stukje geeft slechts een beperkt beeld, maar voor meer informatie kunt u terecht bij Nies van der Ent, 0180-511681