Wijkkring Lansingh-Zuid

U bent hartelijk uitgenodigd onze wijkkringavonden bij te wonen. 
Het zijn avonden die in het teken staan van ontmoeting, bijbelstudie, zingen en gebed. Lief en leed worden met elkaar gedeeld.

De wijkkring vindt in het winterseizoen één keer per maand plaats op woensdagavond. We komen samen bij één van de gemeenteleden thuis. Vanaf 20.00 uur is er koffie. De wijkkring start om 20.15 uur en duurt tot ongeveer 22.00 uur. De data en adressen voor de wijkkringavonden worden vermeld in de Ora. Ook kunt u maandelijks een e-mail ontvangen met de uitnodiging voor de eerstvolgende avond.

Onze wijkkring wil laagdrempelig zijn. U bent van harte welkom, wanneer u komt om mee te zingen, bidden, mee te doen in het gesprek of om gewoon stil te luisteren.

Voor meer inlichtingen kunt u contact opnemen met Eline de Pee, 06-48809811, edepee@icloud.com