Evangelisatiecommissie

De evangelisatiecommissie houdt zich bezig met alle (evangelisatie) aktiviteiten die door en namens onze kerkelijke gemeente plaatsvinden. Zij bestaat uit 8-10 leden, voornamelijk afgevaardigden van elke aktiviteit afzonderlijk.

Waarom?
Als christenen weten we ons door Jezus Christus, de Zoon van God, geroepen vanuit de opdracht die Hij ons in Zijn Woord, de Bijbel, zelf gegeven heeft: ‘Gaat dan heen, onderwijst al de volken……, wat Ik u geboden heb’ (Mattheus 28 vers 19).


Bekijkt U gerust de afzonderlijke activiteiten eens die op deze site te vinden zijn.
Voor informatie over het evangelisatiewerk kunt U terecht bij de evangelisatieouderling: M.C. (Meindert) van Saane, tel. 06-23529031 of bij de secretaresse van de commissie: Suzy Linssen-de Hoog, tel. 0180-550308.