Echomedewerkers

De Echo

Soms wordt de Echo alleen door de brievenbus gedaan, een andere keer persoonlijk afgegeven. Soms ontstaan er 'zomaar' diepe gesprekken, soms gaat de deur snel dicht.

De Echo is een maandblad dat wordt uitgegeven door o.a. de IZB, vereniging voor zending in Nederland. De Echo is een hulpmiddel om randkerkelijke, onkerkelijke mensen te bereiken met het Evangelie. Dit wordt gedaan door een team van Echo bezorgers. Deze mensen gaan adressen langs met een Echo om met behulp van dit blad in gesprek te komen met de lezers.

Niet om mensen voor een kerk te winnen, maar in te winnen voor het geloof in Jezus Christus.
Wie iets van de liefde van Christus heeft gezien of ervaren wil dit niet voor zichzelf houden, maar gunt dit van harte ook aan die ander. Het is ook een voorrecht om in het Koninkrijk van God te mogen dienen, en een mogelijkheid te hebben om georganiseerd dit handen en voeten te geven, in afhankelijkheid van God die mensen trekt door zijn Geest.

Met vaste regelmaat zijn er ook vergaderingen. Tijdens deze vergaderingen gaat het over organisatorische zaken en is er ook ruimte om elkaar te steunen en te versterken in het Echo werk. Tevens wordt bovenal ook Gods hulp gevraagd voor het werk wat gedaan mag worden.  Het bezoekwerk wordt eenmaal per jaar met de kerkenraad besproken.

Als u ook een bijdrage wilt leveren in het bezorgen van de Echo, of u wilt voor u zelf of voor een ander een Echo ontvangen, dan kunt u contact opnemen met mevr. M.P. (Marijke) van Saane – Koppejan, ) 06-42761260.