Alpha-cursus

Een Alpha-cursus is een kenningsmakingscursus over het christelijk geloof. De cursus duurt tien avonden en een zaterdag. Iedere cursusbijeenkomst begint met een maaltijd. Daarna volgt een inleiding van ongeveer een half uur. In kleine groepjes wordt doorgepraat over de behandelde stof en andere vragen. De avonden worden gekenmerkt door de open sfeer. Deze opzet heeft als voordeel dat er enerzijds duidelijke informatie wordt overgedragen en dat er anderzijds volop ruimte is voor onderling gesprek en ontmoeting.

Een Alpha-cursus biedt mensen de gelegenheid op vrijblijvende wijze te zoeken naar antwoorden op de vragen van hun leven in het christelijk perspectief. Het cursusmateriaal veronderstelt geen voorkennis. De cursus begint bij de persoon en het werk van Jezus Christus en gaat vervolgens in op wat het betekent om te leven in een relatie met God.

Al jaren  wordt ook in onze gemeente de Alpha-cursus gegeven.  Wil je ook deelnemen? Meld je nu aan!

Voor meer informatie kunt u terecht bij: dhr. A. (Xander) van Rijs, 0180-329040, alpha@bwkrimpen.nl of op: www.alpha-cursus.nl