Gevangenispastoraat

Het gevangenispastoraat dat plaats vindt in de Penitentiaire Inrichting ‘De IJssel’ wordt gedragen door alle kerken van de gemeente Krimpen aan den IJssel. Ook vanuit onze gemeente zijn er diverse mensen actief in het gevangenispastoraat.

Het gevangenispastoraat in de P.I. ‘De IJssel’ kunnen we globaal onderverdelen in 4
werkvelden:

1. Kerkvrijwilligers
Eens in de maand bezoek je een kerkdienst in de gevangenis
2. Bezoekvrijwilligers
Eens in de 2 weken bezoek je een individuele gedetineerde
3. Schrijfvrijwilligers
Je correspondeert met 1 of meerdere gedetineerde(n)
4. Vrijwilliger gespreksgroep
Iedere week neem je deel aan een gespreksgroep. Deze gespreksgroep wordt geleid door een dominee en bezocht door diverse gedetineerden.

Persoonlijk vind ik het ontzettend dankbaar en leerzaam om vrijwilligerswerk in de gevangenis te doen.
Dankbaar…. omdat gedetineerden het enorm waarderen dat er mensen zijn die hen helemaal niet kennen en hen toch op zoeken binnen de 4 muren van de gevangenis.
Leerzaam….omdat je nu zelf een realistisch beeld krijgt van hoe ingrijpend het is voor iemand om in de gevangenis te zitten, in plaats van alle stereotypen die je door de media worden voorgehouden.

“Ik was in de gevangenis en gij zijt tot Mij gekomen”
Matth. 25:36

Voor meer informatie kunt u terecht bij: mevr. M.E. (Marjan) Moerland – Dijkgraaf,  517251.