Commissie Zending en Wereld Diaconaat

Oproep tot gebed. Want de oogst is groot!

De commissie Zending en Wereld Diaconaat laat zich inspireren door Mattheus 9 : 35-38. 

Toen Jezus rond trok gaf Hij onderwijs in hun samenkomsten. Hij preekte het Evangelie van het Koninkrijk en genas iedere ziekte onder de bevolking. Jezus zag de menigte en was innerlijk met ontferming bewogen, omdat de mensen vermoeid waren, het doel in hun leven kwijt zijn. Hij zei toen tegen Zijn discipelen; “De oogst is wel groot, maar er zijn weinig arbeiders”. Daarna volgt de opdracht; “Bid daarom de Heer van de oogst dat Hij arbeiders in Zijn oogst uitzendt”. De commissie werkt aan de bewustwording in de gemeente van deze opdracht, in vertrouwen dat de Heer zijn arbeiders uitzendt.

De commissie voelt zich sterk verbonden met het werk van de Gereformeerde ZendingsBond de GZB. De GZB is wereldwijd actief. Op dit moment steunen we de Zendingsexpeditie, een project in Zuid-Oost Azië. Meer informatie daarover vindt u hier: Zendingsexpeditie GZB. Wij stimuleren diaconale jongerenvakanties onder andere naar Oekraïne en Roemenië.

Voor informatie kunt u terecht bij Marten Speksnijder, 0180-520203