Uit het buitenland

In deze rubriek wordt u regelmatig op de hoogte gehouden van de aktiviteiten van gemeenteleden die in het buitenland missionair werkzaam zijn. Voor verdere inlichtingen kunt u terecht bij: Jan-Pieter Kooy, tel. 0180-553774.

Kies links in het navigatievenster voor meer informatie.