Ds. J.A.W. Verhoeven preekt over Johannes 19:25-27.

U heeft Flash nodig om de preek af te spelen.


Ds. J.A.W. Verhoeven preekt op 10-04-2020 over Johannes 19:25-27.

[25] En bij het kruis van Jezus stonden Zijn moeder en Zijner moeders zuster, Maria, de vrouw van Klopas, en Maria Magdalena.
[26] Jezus nu, ziende Zijn moeder, en den discipel, dien Hij liefhad, daarbij staande, zeide tot Zijn moeder: Vrouw, zie, uw zoon.
[27] Daarna zeide Hij tot den discipel: Zie, uw moeder. En van die ure aan nam haar de discipel in zijn huis.


Download preek