Ds. J.A.W. Verhoeven preekt over 1 Korinthe 15:58.

U heeft Flash nodig om de preek af te spelen.


Ds. J.A.W. Verhoeven preekt op 10-05-2020 over 1 Korinthe 15:58.

[58] Zo dan, mijn geliefde broeders! Zijt standvastig, onbewegelijk, altijd overvloedig zijnde in het werk des Heeren, als die weet, dat uw arbeid niet ijdel is in den Heere.


Download preek