Ds. J.J. Verhaar preekt over Romeinen 4:24-25.

U heeft Flash nodig om de preek af te spelen.


Ds. J.J. Verhaar preekt op 17-05-2020 over Romeinen 4:24-25.

[24] Maar ook om onzentwil, welken het zal toegerekend worden, namelijk dengenen, die geloven in Hem, Die Jezus, onzen Heere, uit de doden opgewekt heeft;
[25] Welke overgeleverd is om onze zonden, en opgewekt om onze rechtvaardigmaking.


Download preek