ds. J.A.W. Verhoeven preekt over Lucas 1:42-43.

U heeft Flash nodig om de preek af te spelen.


ds. J.A.W. Verhoeven preekt op 23-12-2018 over Lucas 1:42-43.

[42] En riep uit met een grote stem, en zeide: Gezegend zijt gij onder de vrouwen, en gezegend is de vrucht uws buiks!
[43] En van waar komt mij dit, dat de moeder mijns Heeren tot mij komt?


Download preek