ds. J.J. Mulder preekt over Titus 2:1-6.

U heeft Flash nodig om de preek af te spelen.


ds. J.J. Mulder preekt op 23-12-2018 over Titus 2:1-6.

[1] Doch gij, spreek hetgeen der gezonde leer betaamt.
[2] Dat de oude mannen nuchter zijn, stemmig, voorzichtig, gezond in het geloof, in de liefde, in de lijdzaamheid.
[3] De oude vrouwen insgelijks, dat zij in haar dracht zijn, gelijk den heiligen betaamt, dat zij geen lasteressen zijn, zich niet tot veel wijns begevende, maar leraressen zijn van het goede;
[4] Opdat zij de jonge vrouwen leren voorzichtig te zijn, haar mannen lief te hebben, haar kinderen lief te hebben;
[5] Matig te zijn, kuis te zijn, het huis te bewaren, goed te zijn, haar eigen mannen onderdanig te zijn, opdat het Woord Gods niet gelasterd worde.
[6] Vermaan den jongen mannen insgelijks, dat zij matig zijn.


Download preek