ds. J.J. Verhaar preekt over Johannes 1:17-18.

U heeft Flash nodig om de preek af te spelen.


ds. J.J. Verhaar preekt op 30-12-2018 over Johannes 1:17-18.

[17] Want de wet is door Mozes gegeven, de genade en de waarheid is door Jezus Christus geworden.
[18] Niemand heeft ooit God gezien; de eniggeboren Zoon, Die in den schoot des Vaders is, Die heeft Hem ons verklaard.


Download preek