ds. J.A.W. Verhoeven preekt over Deuteronomium 31:7-8.

U heeft Flash nodig om de preek af te spelen.


ds. J.A.W. Verhoeven preekt op 01-01-2019 over Deuteronomium 31:7-8.

[7] En Mozes riep Jozua, en zeide tot hem voor de ogen van gans Israel: Wees sterk en heb goeden moed, want gij zult met dit volk ingaan in het land dat de HEERE hun vaderen gezworen heeft, hun te zullen geven; en gij zult het hun doen erven.
[8] De HEERE nu is Degene, Die voor uw aangezicht gaat; Die zal met u zijn; Hij zal u niet begeven, noch u verlaten; vrees niet, en ontzet u niet.


Download preek